Milan Pokorny motto

O mne Milan Pokorny

Malba Milan Pokorny

Malba Milan Pokorny

Novinky Milan Pokorny

Kontakt Milan Pokorny

Milan Pokorný - malíř?

 

Když duše klopýtne o tělo

 

Pověděl mi: „Když se Duše dotkla tvého těla, nepřijalo ji.

Pokračovala by v svém putování,

avšak barvy se rozezvučely tak hlasitě,

že nemohla jinak a vstoupila, aby se ukryla před ohlušením.

A to byl počátek sváru tvého života, který byl zrozen“.


Mnohokrát jsem ztratil vlastní cestu a vracel se poloslepý,

abych opět uviděl.

Uviděl cosi podivného a nerozpoznatelného z tohoto světa,

co nás nutí z něho vystupovat a hledat.

Znovu a znovu hledat a zrazovat romantizující představy

nekonečného směřování za ideály a sny.


Člověk si osvojil mnoho rituálů,

s jejichž pomocí se naučil vstupovat na cestu proměny,

během které na neurčitý čas ztrácí svoji původní skutečnost,

aby byla postupně nahrazena novou.

Musel jsem umluvit svou duši,

aby mým rituálem mohlo být malování.

__________________________________________________

Obraz může být zrcadlo,

které nám vrací zpět náš opravdový život.

Ten se nás bolestně dotýká a konfrontuje nás

s napětím mezi figurami v přízračných prostorách,

které touží po svobodě a lásce.

Curriculum Vitae

 

... FA ČVUT Praha

... jevištní technik v Divadle na Vinohradech.  

... stavěč a fotograf u Československých cirkusů a varieté

... od roku 1992 v tiskárně.

 

 

Cítím se být samoukem,

který by chtěl překračovat spoutanost

a nahlédnout za tušený horizont.

V obrazech chci vyprávět o tom,

co se mne dotýká a formu konfrontuji s účinkem,

jakým chci, aby ke mně promlouvaly.

Proto vznikají hybridy 

s odpoutáváním se od iluze,

s touhou outsidera, zahlédnout tajemství,

po kterém všichni toužíme.

Každá práce je navýsost intimní zpovědí,

méně zaměřená na estetiku.

To je pro mne obraz o cestě do sebe

a já jsem opět na začátku.

 

 

 

 

 

All rights reserved © Milan Pokorný 2012-2013 Webmaster: Avadesign